ชื่อผู้บริหาร

Name of Director
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Office of Academic Resources and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับหน่วยงาน
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบรายการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (เลือกหมวดหมู่หลัก และแสดงเนื้อหาเป็นแท็บจากหมวดหมู่ย่อย)
ข่าวประชาสัมพันธ์
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบ ภาพ และ ชื่อหัวข้อ)
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 270 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1196 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1196 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 Webometrics@rus | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ