Universities: January 2023

Webometrics

3RMUT Rank

การจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัย 9 ราชมงคล

42Thailand ranking

การจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย

5104World Rank

การจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยระดับโลก

Icon
เป้าหมาย

เป้าหมาย Web Ranking อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศ

ข่าว


Address

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 429 ครั้ง
  • ปีนี้ : 785 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 785 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2023 WEBOMETRICS::RUS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ